| رواناب | مهندسي آب | مهندسي رودخانه | سازه هاي آبي | آبياري و زهكشي | منابع آب |

3 بخش اصلی گزارشات آبیاری قطره ای

۳ بخش اصلی گزارشات آبیاری قطره ای

۳ بخش اصلی گزارشات آبیاری قطره ای

بخش هایی از این گزارش:

مقدمه:

   سهم كشور ايران از منابع آب شيرين با جمعيتي در حدود يك درصد جمعيت جهان تنها حدود ۳۶/۰ درصد است. سرانه آب هر نفر در كشور ما از منابع آب تجديد شونده درسالهاي اخير روند نزولي داشته است،بطوريكه اين ميزان از حدود ۶۳۰۵ مترمكعب درسال۱۳۳۴ به ۲۰۲۵ مترمكعب در سال ۱۳۶۹ كاهش يافته است وپيش بيني مي شود كه اين رقم در سال ۱۳۹۴ به ۸۱۶ مترمكعب برسد.اين در حالي است كه سازمان خواروبار جهاني (FAO) متوسط سرانه كمتر از ۱۰۰۰مترمكعب را مرز بحراني مي داند.

با وجود اينكه منابع آب كشور محدود است وجمعيت كشور روند فزاينده اي دارد،ليكن متوسط بهره وري از هر متر مكعب آب در بخش كشاورزي كم وبراساس آمارنامه كشاورزي سال زراعي۱۳۸۳-۱۳۸۲حدود ۷۵۰ گرم مي باشد،ضمن آنكه متوسط راندمان آبياري نيز در كشور پايين است.

بايد توجه داشت كه حدود ۸۹درصد از محصولات كشاورزي ايران از اراضي آبي بدست مي آيد وبنابراين هرگونه برنامه ريزي جهت تامين امنيت غذايي در گرو توجه جدي به منابع آب تجديد شونده ونحوه مصرف وراندمان آبياري اراضي كشاورزي است.

بخش اصلي منابع آب كشور ،حاصل ريزشهاي جوي است.به استناد مطالعات طرح جامع آب كشور ،حداكثر آب قابل استحصال كشور حدود ۱۳۰-۱۲۰ميليارد متر مكعب است ،كه در حال حاضر حدود ۹۲ ميليارد متر مكعب آن برداشت مي شود واز اين ميزان بالغ بر ۹۰ درصد در بخش كشاورزي مصرف مي گردد.

علاوه برموارد فوق وضعيت توزيع زماني ومكاني ريزشهاي جوي دركشورما نيز قابل توجه است.حدود۷۰ درصد از ريزشهاي جوي كشور در زماني انجام مي شود كه مورد نياز گياهان نيست وهمچنين حدود ۷۵ درصد ازبارشهاي كشور در ۲۵درصد از مساحت ايران صورت مي گيرد.

با عنايت به موارد برشمرده ،هرگونه برنامه ريزي در جهت توسعه كشاورزي كشور مي بايست با عنايت جدي وضعيت منابع آبي ايران (در منطقه مورد نظر )صورت گيرد.در برنامه ريزي منابع آبي كشور نيز ذكر چند نكته زير ضروري است:

الف_ سهم مصرف آب در بخش كشاورزي در آينده با توجه به رشد جمعيت حتما” كاهش خواهد يافت.

ب_ با عنايت به روند فزاينده رشد جمعيت ،ميزان توليدات كشاورزي نيز مي بايست افزايش يابد.

دستيابي به اهداف فوق در گرو افزايش بهره وري از آب مصرفي ودر نتيجه افزايش راندمان آبياري وكارائي آب است.

از جمله راههاي دستيابي به اهداف فوق ،توسعه روشهاي مدرن آبياري همراه با بهره برداري بهينه است.روشهاي آبياري تحت فشار به علت ماهيت آنها داراي راندمان كاربرد بالا ودر عين حال (درصورت افزايش آگاهي ودانش بهره وران) سهولت بهره برداري است.

 

این گزارش در سه بخش اصلی تهیه شده است.

بخش اول- مطالعات پایه در گزارش آبیاری قطره ای

بخش دوم- مبانی طراحی آبیاری قطره ای- در گزارش آبیاری قطره ای

بخش سوم- برآورد هزینه اجرای طرح – در گزارش آبیاری قطره ای

 

 

مطالعات بیشتر و مباحث تکمیلی هر بخش در فایل pdf رایگاناميد به آن دارم كه روزي به دور از بخل و خودخواهي بتوانيم همه دانسته هاي خود را با عموم به اشتراك بگذاريم تا از اين طريق موجب رشد جامعه خود شويم.


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *