| رواناب | مهندسي آب | مهندسي رودخانه | سازه هاي آبي | آبياري و زهكشي | منابع آب |

سعید حبیبی

اميد به آن دارم كه روزي به دور از بخل و خودخواهي بتوانيم همه دانسته هاي خود را با عموم به اشتراك بگذاريم تا از اين طريق موجب رشد جامعه خود شويم.

معرفی رشته مهندسی رودخانه

معرفی رشته مهندسی رودخانه

مهندسی رودخانه حجم عظیم سرمایه گذاری کشور در صنعت آب به ویژه در موضوع سدهای واقع بر رودخانه...

معرفی رشته مهندسی آبياري و زهكشي

معرفی رشته مهندسی آبياري و زهكشي

آبياري و زهكشي دوره كارشناسي ارشد آبياري و زهكشي، يكي از رشته‌هاي تخصصي مهندسي كشاورزي و...