| رواناب | مهندسي آب | مهندسي رودخانه | سازه هاي آبي | آبياري و زهكشي | منابع آب |

دسته:دوره های آموزشی

بسته آموزشي طراحي و اجراي سيستم هاي آبياري تحت فشار

بسته آموزشي طراحي و اجراي سيستم هاي آبياري تحت فشار

بسته آموزشي طراحي و اجراي سيستم هاي آبياري تحت فشار   با توجه به اينكه هزينه هاي دوره هاي...

آ»وزش روش هاي ارزيابي جريان زيست محيطي

آموزش روش هاي ارزيابي جريان زيست محيطي رودخانه ها – روانآب

  بسته آموزشي محاسبه و  ارزيابي جريان زيست محيطي رودخانه ها...

آموزش صفر تا 100 طراحی آبیاری بارانی

آموزش صفر تا ۱۰۰ طراحی آبیاری بارانی

سرفصل مطالب آموزشی بسته آموزشي صفر تا ۱۰۰ طراحي آبياري باراني...